Gyermekeknek

MOZGÁSFEJLESZTÉS:

Fejlesztő torna autisták számára

Kis létszámú csoportban foglalkoztatható autista gyermekek számára. A mozgás tanít! Játék közben a gyermekek megtanulják uralni saját mozdulataikat,hogy könnyebb legyen a környezetükhöz való alkalmazkodás.
Azoknak a kisgyermekeknek, akik csoportban nehezen foglalkoztathatók, egyéni kezelésre is lehetőségük van. Az órák menetét a gyermek egyéni képessége határozza meg. Ez lehet egyfajta felzárkóztatás. Ez idő alatt a gyermek megtanul együttműködni a terapeutával, megismeri és megbarátkozik a feladatokkal. Amint mód van rá, a program a csoportos foglalkozáson folytatódhat!

Mozgásfejlesztés - Integrált csoport

Ezt a kis csoportos foglalkozást olyan kisgyermekeknek ajánljuk, akik korosztályukhoz képest eltérő fejlődésmenetet mutatnak. Pl.: Autisztikus spektrumzavar, figyelemzavar, mozgáselmaradás… Játék közben megtapasztalják a gyermekek a mozgás örömét, a mozgás jótékony hatását. Mert az a kisgyermek aki saját mozgását irányítani tudja, képes arra, hogy a mozgás során megszerzett képességeit más területen-tanulás, figyelem, koncentráció-is kamatoztassa!
Azoknak a kisgyermekeknek, akik csoportban nehezen foglalkoztathatók, egyéni kezelésre is lehetőségük van. Az órák menetét a gyermek egyéni képessége határozza meg. Ez lehet egyfajta felzárkóztatás. Ez idő alatt a gyermek megtanul együttműködni a terapeutával, megismeri és megbarátkozik a feladatokkal. Amint mód van rá, a program a csoportos foglalkozáson folytatódhat!

Csecsemő torna – 0tól 1.5 éves korig

Csecsemők tornáztatása szülő-hozzátartozó közreműködésével. Mondókákkal, énekekkel színesítve, fejlesztő hatású, játékos feladatok elvégzésével. Célja a csecsemők normál izomtónusának megtartása, az egészséges mozgásfejlődés támogatása Közös élmény babának és szülőnek.

Totyogó torna – 1.5 éves kortól 3 éves korig

Már járni tudó, de nem óvodás kisgyermekek csoportos foglalkozása szülő-hozzátartozó segítségével. Labdázunk, kúszunk, mászunk, pörgünk és forgunk, egyensúlygyakorlatokat végzünk színes eszközökkel, vidám mondókákkal, hogy közben a gyerekek jól érezzék magukat. A helytelen mozgás mintákat-, amelyek gátolhatják a korának megfelelő szintű fejlődésben a gyermeket- leépítjük, és játékos vidám feladatokkal fejlesztjük a helyes gyakorlatok elsajátításával!

Óvodás mozgáskorrekciós foglalkozás- 3 éves kortól 6 éves korig

Óvodás korú gyermekek csoportos fejlesztő mozgásprogramja, szülő-hozzátartozó segítsége nélkül. A helytelen mozgásmintákat- melyeknek következménye lehet kézügyesség, figyelem, tanulás, magatartás probléma- leépítjük, és játékos, vidám feladatokkal fejlesztjük a helyes gyakorlatok elsajátításával.

Kinez-torna –

Joga alapjaira épülő mozgásforma, tánccal, stresszoldó gyakorlatokkal, és agyfélteke összehangoló játékos feladatokkal színesítve. Azoknak ajánlom ezt az órát akik fejleszteni szeretnék, koordinációs, szociális, pszichikai és vagy tanulási képességeiket. (Minden korosztály számára)
kiscsoport: 3-6 éves
nagycsoport: 6-10 éves
Egyéni fejlesztés: kortól független – bejelentkezés szükséges

Csiribiri fejlesztő torna – 1éves kortól 3 éves korig

A Csiri-biri mozgásfejlesztő torna egy olyan 40 perces dalolós, mondókázós, örömteli foglalkozás, ahol gyermeked a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal és mozgásfejlesztő eszközökkel ismerkedhet meg. Torna foglalkozásainkon fontos szerepet kapnak a nagy- és finommotorikus mozgásokat fejlesztő gyakorlatok, mozgásfejlesztő eszközök, valamint megfigyelheted, gyermeked hogyan viselkedik társaságban, hogyan reagál váratlan helyzetekre, láthatod, hogy kortársaihoz képest megfelelően fejlődik-e a mozgása, hajlandó-e, képes-e irányított gyakorlatokat végrehajtani, valamint figyelmét rövid ideig egy bizonyos dologra összpontosítani.

Fontosnak tartom, hogy merjük megadni gyermekeinknek a lehetőséget ahhoz, hogy a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal ismerkedhessenek meg, ne vetítsük ki rájuk saját féltésünket, félelmünket azzal, hogy pl. félve rakjuk be az egyensúlyozó tölcsérbe, vagy a szivárványos ernyőbe.

Foglalkozásaink azt a célt szolgálják, hogy az anyukák lássák, maguk döntsék el, hogy a többi gyerkőchöz képest gyermekük fejlettségi szintje megfelelő-e. Foglalkozásunkkal nem kívánunk diagnosztizálni, szűrni, egyéni vizsgálatot, állapot felmérést végezni (ezt a feladatot meghagyjuk a kiscsoportos vagy egyéni fejlesztést végző kollégáinknak), mindössze lehetőséget és terepet biztosítunk az édesanyák számára ahhoz, hogy gyermeküket különféle, nem szokványos mozgáshelyzetekben láthassák.

Gyerekjóga

Növények és állatok bőrébe bújva, mesésen, játékos elemekkel tarkítva tapasztaljuk meg a foglalkozások, testtartások kedvező hatását.
Cél: testtudat fejlesztése, idegrendszer erősítése, koncentráció fejlesztése.
Kor: 4-11 éves gyermekek részére, 60 perces

Gerinctréning felnőtteknek és gyermekeknek

Gerinctorna során mind a felnőttek, mind pedig a gyermekek törzsizmainak (különös tekintettel vagyok a – főként felnőtt korban - leginkább elhanyagolt mélyizmokra!) erősítése, a csigolyák egymástól való eltávolítása (az órákon megtanult hatékony eljárás, ún. elongáció során), illetve ebben a tanult helyzetben történő hatékony átmozgatása történik, némi autostretching technikával (értem ezalatt a kíméletes, jótékony nyújtási gyakorlatokat) kombinálva. Különösen ajánlott a gerinctréning a serdülő korosztály, illetve az ülőmunkát végző felnőttek számára, akik potencionálisan ki vannak téve a rossz testtartás és elégtelen mozgás okozta káros hatásoknak (mint pl. nyak-, fej-, hát- és derékfájdalmak).

Babamasszázs

Kiscsoportos babamasszázs.
Itt inkább a kellemes masszázsra helyeződik a hangsúly.
Finom lágy mozdulatokkal masszírozzuk a baba egész testét.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

A papír, gyöngy, textil használatának felfedezése és egyéb kreatív eszközökkel alkotások készítése.
Cél: fejlesztjük a kreativitást, szem,- kéz koordinációt, színérzéket, tapintást és az alkotó gondolkodást.
Kor: 4-11 éves gyermekeknek ajánlott, 45 perces


ISKOLAI FELKÉSZíTÉS

Iskolai előkészítő foglalkozás

Az iskola előkészítő foglalkozáson koncentráció fejlesztés történik, diszlexia (olvasászavar), diszgráfia (írászavar), diszkalkulia (számolászavar) megelőzése folyik speciális, komplex módszerrel. A foglalkozás elsősorban nagycsoportos óvodásoknak szól.

TANULÁSI ZAVAR

Diszlexia és diszgráfia kiscsoportos foglalkozás

Létszám: maximum 4 fő

Egyéni fejlesztés is lehetséges előre egyezetett időpontban

A diszlexia tanulási zavar, mely gyenge, lassú olvasást, olvasási nehézséget eredményez, függetlenül attól, hogy a diszlexiás gyerekek általában, más területeken nagyon okosak, eszesek. A diszlexia akadályozza őket a kommunikáció egyik formájában, azaz nehezen, lassabban, hiányosan szereznek információt az írott szövegből, így kevésbé tudják képességeiket kibontakoztatni, mint társaik, hisz sokszor értelmezhetetlen számukra az olvasott szöveg. Nekik az olvasás nem az ismeretszerzés, szórakozás egyik eszközét jelenti, hanem nagyon fáradságos munkát, szinte legyőzhetetlen nehézséget. S jóllehet értelmük ép, teljesítményük mégis elmarad az értelmük alapján elvárhatótól.

A tanulási zavar, a diszlexia, diszgráfia az iskolában kudarchoz vezet – hisz jelenlegi oktatási rendszerünk nagyon merev, csak a mérhető teljesítményt értékeli –, a kudarc pedig a tanulóban gyakran szorongást, depressziót, agressziót, magatartási, viselkedési zavart vált ki, sőt akár pszichoszomatikus betegségek gyökere is lehet. A tanulási zavarral küzdők gyakran beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, az osztály gyakran kiközösíti őket, bűnbakká vagy az osztály bohócává válhatnak. Rendszerint előfordul teljesítményszorongás, valamint önértékelési, önbizalom probléma is, mert az érintett látván a többiekhez mért saját gyengébb teljesítményét, butának, lustának tarthatja magát. Sokszor éppen a felnőttek vélik hanyagságnak, lustaságnak, hogy ők nem tudnak olvasni, ezek a gyerekek nagyon sok szidást kapnak emiatt, miközben óriási erőfeszítéseket tesznek!

Összességében az olvasáson kívül az egész tanulást visszaveti a diszlexia, – gondoljuk csak egy szöveges matematikai feladatra. Éppen ezért nagyon fontos a diszlexia időben történő felismerése és a fejlesztésmegkezdése! A leggyakoribb tünetek közé tartoznak: betűtévesztés, -kihagyás, -csere, lassú olvasás, gyenge szövegértés. A diszlexia általában együtt jár a rossz helyesírással, a sokszor csúnya vagy akár olvashatatlan írással (diszgráfia).

A diszlexia további tünetei az emlékezetzavar, a térrel, iránnyal kapcsolatos nehézségek (jobb-bal összetévesztése), szegényes szókincs, dátumtévesztés, problémák szöveg megfogalmazásával, nehézségek a nyelvi feladatokban. gyakori a fejletlenebb a ritmusérzék és a mozgás. Gyakori, hogy a tanulási zavar az olvasáson kívül az írás (diszgráfia) és a számolás (diszkalkulia) területét is érinti. A diszgráfia sokszor szinte a diszlexiával párban járó tanulási zavar, írászavart jelent. Két külön típusát különböztetjük meg: formai diszgráfia és tartalmi diszgráfia.

Formai diszgráfia: az írás technikája nehéz a gyerek számára, a szem és kéz együttműködése pontatlanul, lassan ír. Az írás külalakja, íráskép csúnya, a betűk kicsúsznak a sorokból, a vonalvezetés hullámzó, a betűk mérete és formája változó. Gyakran javítja, áthúzza, kiradírozza a gyerek az írását. A diszgráfiás gyerek általában görcsösen fogja a ceruzát, rendszerint erősen rányomja a papírra. Tollbamondáskor gondolkodni kezd a betűk formáján, ezért lemarad, majd esetleg kapkodni kezd. A kapkodás miatt lehagyja a szavak, mondatok végét, vagy esetleg más, korábban elhangzott szót szúr be. Pontatlan a szóköz, nagybetű, írásjelek használata.

Tartalmi diszgráfia: a külalak elfogadható, viszont a helyesírás nagyon gyenge. Önálló fogalmazások írása okoz nehézséget, a tollbamondásban sok hibát ejt, jóllehet a másolási feladatot szépen, hibátlanul végzi. A hosszú-rövid magánhangzókat nehezen különbözteti meg. Gondot okoz a nyelvtani műveletek megértése, használata. A diszgráfia esetében sem jelenik meg minden tünet egy gyereknél, de akár mindkét fajtája is előfordulhat egyetlen gyereknél. Ha mindkét fajta előfordul, akkor a diszgráfia akár írásképtelenséget is eredményezhet.

A diszgráfia nem társul feltétlen más tanulási zavarral, ugyanakkor lehet a tüneteinek megjelenése az írásban. Megfigyelések szerint majdnem minden diszlexiás egyben diszgráfiás is.

Lévén a diszlexia, diszgráfia nem betegség, hanem tanulási zavar, így fejleszthető.

Kinez-torna –

Joga alapjaira épülő mozgásforma, tánccal, stresszoldó gyakorlatokkal, és agyfélteke összehangoló játékos feladatokkal színesítve. Azoknak ajánlom ezt az órát akik fejleszteni szeretnék, koordinációs, szociális, pszichikai és vagy tanulási képességeiket. (Minden korosztály számára)
kiscsoport: 3-6 éves
nagycsoport: 6-10 éves
Egyéni fejlesztés: kortól független – bejelentkezés szükséges

AUTISTA FEJLESZTÉS

Mozgáskorrekciós program gyerekeknek

A fejlesztő mozgás pozitív hatással van az idegrendszer fejlődésére. így tudunk segíteni a viselkedési, tanulási, szocializációs problémákkal küzdő gyermeknek! Labdázunk kúszunk, mászunk, pörgünk és forgunk, egyensúly gyakorlatokat végzünk színes eszközökkel, vidám mondókákkal, hogy közben a gyerekek jól érezzék magukat!

Milyen esetekben javasolt a mozgásfejlesztő torna? pl. fáradékonyság, zárkózottság, figyelemzavara, hiperaktivitás, egyensúlyzavar, ügyetlenül használja a kezét (rajzoláskor, labdázás közben, evésnél), még mindig a szájába veszi a dolgokat, lábujjhegyen jár, darabos a mozgása….

A fejlesztő torna kiváló az autista gyermekek számára. Nagyon sokat fejlődhet vele a gyermek és még sincs leterhelve a többi fejlesztő tornával szemben.

Tervezett SzenzoMotoros Tréningek

TSMT TornHomeFoglalkozásokTornákTSMT torna

TSMT-I. / TSMT-II. bemutatása
Neuro- és szenzomotoros szemléletű vizsgálat (3 hónapos kortól 5 éves korig)
Állapot- és mozgásvizsgálat ( 5 éves kortól)
Egyéni tervezett szenzomotoros tréning (TSMT-I.)
Csoportos tervezett szenzomotoros tréning (TSMT-II.)


A TSMT-módszerek regressziós szemléletű, neuro- és szenzomotoros vizsgálatokat figyelembe vevő, igen sok fejlesztő feladattal rendelkező, eszközigényes mozgásfejleszési lehetőségek. Elméleti alapja azonos a szenzoros integrációs terápiákéival, de az edzéselmélet alapszabályainak alkalmazását beépítve hatékonyabb magyar módszer.

Három hónapos kortól két éves korig olyan fejlődési skálát használunk, mely háromhavonta összesen húsz területet mér, mely megmutatja, hogy a vizsgált gyermek mely területeken teljesített a normál tartományban, esetleg alatta vagy felette. Három és öt éves kor között olyan szenzomotoros vizsgálatot veszünk fel, amelyben vizsgáljuk az organikus éretlenségre utaló reflexeket, testtartásokat, izomtónus-szabályzási eltéréseket, a finommotoros tevékenységet, a hallás-válasz memóriát és a befogadó és kifejező nyelvi készséget. Öt éves kortól egy pontozáson alapuló, a teljesítményt százalékban is kifejező neuro-és szenzomotoros vizsgálat felvétele a gyermek felmérésének, majd fejlesztésének kiinduló pontja. Az ötéves kortól felvehető Állapot- és mozgásvizsgálat segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek organikus érettségének (éretlenségének) szintjét, kimutatható a vizsgált 40 készség- és részképesség profilja, illetve előremutató adatok is megállapíthatók az iskolai beválás sikerességére vonatkozóan.

TSMT-I. / Egyéni terápia Egyéni terápia javasolt, ha a vizsgálat eredménye ezt indokolja, vagy a gyermek nem együttműködő, nem hozható vizsgálati helyzetbe. Ötszáznyolcan feladatunk van, amelyekből a gyermek vizsgálati eredményét alapul véve egyéni feladatsort állítunk össze és betanítunk a szülőknek, amelyet otthon végeznek gyermekükkel. 2–3-4 hetente kontrollvizsgálat keretében bemutatják az aktuális állapotot. Egy-egy tréninget 8–12 hétig kell a gyermek állapotának megfelelő mennyiségben végrehajtani. 
Általában 3-6 egyéni tréning után jutnak a gyerekek olyan fejlettségi szintre, hogy képesek legyenek a csoportos TSMT-fejlesztésben részt venni. A foglalkozások 4-8 fős csoportokban történnek.

TSMT-II. / Csoportos terápia Csoportos terápiát javaslunk heti 1-2-3 alkalommal azoknak a gyerekeknek, akiknek a vizsgálati eredménye a veszélyeztetett övezetbe esik, illetve a figyelem, az irányíthatóság, a feladattudat és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál, valamint az egyéni terápia hatására csoportéretté válnak. Hatszáznyolcvan feladatunk van, melyet a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan építünk be a tréningekbe. A TSMT-II-tréningeket csak sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen megtartani. Az eszközökön végzett változatos mozgásformák elősegítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a praxis javulását, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitást, a ritmusérzéket és a motoros kreativitás fejlődését is.

LOGOPÉDIA

Terápiák listája

Ovis torna

Csoportos foglalkozás óvodás korú gyermekek számára, gyógytornász vezetésével. Egyedi tematikájúmozgás-, egyensúly- és koordinációfejlesztés 45 percben az észlelés, a mozgás,a testtartás, az értelem, a viselkedés és az önkifejezés optimális fejlődése érdekében, sok dallal, mondókával kísért gyakorlattal, izgalmas játékokkal, akadálypályával. A kis csoportlétszám lehetővé teszi a társas közegben az egyénre szabott feladatok megvalósítását, így minden résztvevő a saját szükségleteinek megfelelően halad és fejlődik, miközben támogató környezetben gyakorolhatja a motoros képességek mellett a kommunikációt, a szociális interakciókat is.


A csoportok október 26-án indulnak. A kis csoportlétszám (5-6 fő) biztosítása érdekében előzetes bejelentkezés szükséges.
Szeretettel vár minden érdeklődőt
szerdánként 17 és 18 órától
a Mandarin Gyermekfejlesztő Központban
Henna NéniFELNŐTTEKNEK

Gerinctréning felnőtteknek és gyermekeknek

Gerinctorna során mind a felnőttek, mind pedig a gyermekek törzsizmainak (különös tekintettel vagyok a – főként felnőtt korban - leginkább elhanyagolt mélyizmokra!) erősítése, a csigolyák egymástól való eltávolítása (az órákon megtanult hatékony eljárás, ún. elongáció során), illetve ebben a tanult helyzetben történő hatékony átmozgatása történik, némi autostretching technikával (értem ezalatt a kíméletes, jótékony nyújtási gyakorlatokat) kombinálva. Különösen ajánlott a gerinctréning a serdülő korosztály, illetve az ülőmunkát végző felnőttek számára, akik potencionálisan ki vannak téve a rossz testtartás és elégtelen mozgás okozta káros hatásoknak (mint pl. nyak-, fej-, hát- és derékfájdalmak).

NŐI JÓGA, INTIMJÓGA

Az altest, medence területének finom átmozgatására fókuszálunk, elősegítjük a nőiség átélését. Cél: kondicionáljuk, erősítjük a medencealapi izmokat. Felnőttek részére, 90 perces

GERINCJÓGA

A helyes testtartás megtartására vagy kialakítására törekszünk, nyújtó, erősítő, páros gyakorlatokkal. Cél: egészségmegőrzés, prevenció. Felnőttek részére, 90 perces

Body Toning

Ez az óratípus magába foglalja azokat az erőt és állóképességet fejlesztő gyakorlatokat, amelyekkel a teljes test átmozgatható. Az óra 10-15 perces intenzív bemelegítéssel indul, majd nyújtással előkészítjük a fejleszteni kívánt izomcsoportokat. Ezután következik 35-40 percben, az egész testre kiterjedően a nagy izomcsoportokat fejlesztő program. A rendszeres edzéssel elérhetővé válik a feszes, tónusos izomzat, a kerek popsi, hasonlóan a formás vállak. Kortól és edzettségi állapottól függetlenül bárkinek ajánljuk. A gyakorlatok végrehajtásához használunk segédeszközöket.

Happy Dance

Táncos óratípus, ahol előkerülnek a latinszámok(salsa, bachata…), a mai modern zenék, a retro számok és még sorolhatnánk. A lényeg, hogy add át magad a zenének és érezd jól magad A zsírégetés garantált miközben nevetünk, mosolygunk, és táncolunk…kell ennél több ??

Baba-mama torna

A baba-mama torna segít az anyukáknak újra formába lendülni, mégpedig úgy, hogy közben a gyereket is bevonjuk a mozgásba, ezzel még jobban erősítve a baba és a mama közötti egyébként is szoros kapcsolatot. Szülés után 6.héttől ajánlott.

Balanced body

Alakformálás másképp. Ebben az óratípusban egyszerre jelenik meg a klasszikus alakformálás néhány eleme, illetve a mélyizmok erősítése. Jelmondatunk, hogy a látványos izomzat mögött lapuló gyakorta elhanyagolt mélyizmokkal is foglalkoznunk kell a tökéletes funkció érdekében. A feladat kivitelezése önállóan, saját tempóban ritmusban történik némi iránymutatással. Alapvetően lassabb mozgásforma, a zene csupán háttérül szolgál. Legfőképpen saját testsúllyal dolgozunk, egyszerre a lehető legtöbb izomcsoportot megdolgoztatjuk. Funkcionális tréning eszközök nélkül. Kiváló tartásjavító, izomerősítő. Egyszerre feltölt, s ellazít.

POWER JÓGA

Power jóga egy dinamikus stílus, melyben az egymásba fonódó ászanák folyamatos mozgássá állnak össze. Indiában egy időben alakult ki az ashtanga, az Iyengar Jógával és a Hattha Jógát a modern életmód igényeihez alakító stílusokkal. Amerikából indulva az 1990-es évek közepén vált népszerűvé, és bár megkapta a kritikát, hogy pusztán „torna jóga”, valójában ez a stílus az Ashtanga módszert ötvözi a Vinyasa jóga elemeivel.
Erősítő, szálkásító gyakorlás, ami leginkább a kar, mély hátizmok, has és combizmok fejlesztésére fókuszál. Legfőbb törekvése a nyugati életvitelbe jól beilleszthetőség, az emberközeli szemlélet, ahol az ászanák nem követik az Ashtanga jóga sorozatok sorrendjét. Ez nagy szabadságot, és örökké megújuló, változatos gyakorlást eredményez.
A power Jóga magába foglalja a Hatha jóga összesített élettani, és mentális hatásait.
Intenzitása révén növeli a fizikai állóképességet.
Felgyorsítja a fejlődést a Jógában.
Kitűnő méregtelenítő hatást gyakorol a szervezetre, nem csupán fizikai, de mentális értelemben is.
Fiatalít, szép külsőt eredményez.
Aktiválja a finom fizikai energiákat, kitűnő hatása az élet minden területén érzékelhető.
Kiegyensúlyozott elmét, erős és egészséges testet nyerünk általa.
A power Jóga növeli erőnlétünket, feltölt energiával, serkenti az agyműködést, elűzi a fáradékonyságot.
Erősíti a Lélek, az elme, és a test harmóniáját.