Bemutatjuk a szenzomotoros szemléletű mozgáskorrekciós programunkat

Szenzomotoros szemléletű mozgáskorrekciós program.

Szenzomotoros szemléletű, mert

 • Számos lehetőséget biztosít a test elmozdulásának megéreztetésére.
 • Elmozdulás, térérzékelés, bőrérzékelés, testséma, egyensúlyérzékelés egy egységként van jelen a feladatokban.
 • Lineáris elmozdulások, billegés, ugrás, gördülés, pörgés, forgás mind része a gyakorlatoknak.

Mozgáskorrekciós program, mert

 • Gátolja a fennmaradó primitív reflexeket.
 • Korrigálja a nagy mozgásokban rejlő hibákat.
 • Fejleszti a finommotorikát.
 • Helyreállítja az izomtónust.
 • Stabil alapot teremt a koordinált mozgás kialakulásához.

Miért fontos a primitív reflexek leépítése? Mert fennmaradásuk olyan problémákért felelősek, mint

 • Gyengült figyelem
 • Rossz egyensúly
 • Esetlen mozgás, fáradékonyság
 • Bilaterális mozgások zavara
 • Motiválatlanság, szorongás, önbizalomhiány
 • Szerialitás probléma
 • Óvodai teljesítő képesség elmaradása
 • Írás, olvasási probléma (ékezetek lehagyása is ezzel a módszerrel kiküszöbölhető)

Miért más ez a program, mint a jól ismert fejlesztő terápiák?

 • Mert felhasználva az amerikai ABA-VB alapokat alkalmazkodik a gyermek aktuális érzelmi, érdeklődési és motiválhatósági szintjéhez.
 • Nem ráerőltetjük a gyermekre az előre eltervezett programot, hanem olyan kooperációs helyzeteket teremtünk, melyben kialakul a gyermek és terapeuta közötti kölcsönös bizalom, elfogadás, és a gyermek részéről ez együttműködés.