Komplex beszédindító program

Bemutatjuk legújabb programunkat: Komplex beszédindító program. Ez egy hagyományos módszerektől eltérő komplex program (nem indirekt módon a mozgásfejlesztés a fő cél, nem hangképzés módszereit vesszük alapul).

A beszédet funkcionálisan elemezzük, és különböző műveletek segítségével ismertetjük meg a gyermekkel a beszéd fontosságát.

A nem beszélő gyermek megtapasztalja, hogy mire jó a nyelv, miért jó beszélni,mi mindent lehet vele elérni! Semmit sem erőltetünk rá a gyermekre! Olyan kommunikációs helyzeteket teremtünk, amelyben a gyermek kellő motiváltsága arra készteti, hogy utánozza az általunk kiadott hangot, szótagot vagy magasabb szinten már a szavakat.

A program komplexitását a mozgásfejlesztéssel való együttes alkalmazása adja. Esetünkben a mozgást mint segítő eszközt használjuk, fejlesztő hatása itt másodlagos. Általa a gyermek egy játékos helyzetbe kerül, mely jó hangulatot ad, megteremtve a legideálisabb tanulási körülményeket

A foglalkozás kb. 50-60 perc, a gyermek aktivitásától függően. Minden órát elvárások nélküli közös játékkal kezdünk, ami addig tart, mig létre nem jön a gyermek és terapeuta között az összhang, egymás elfogadása, a bizalom. Ez ugyanis az alapja a kooperációnak. Ebből a folyamatból lépünk át a tanulási helyzetbe, ahol a játékos szituációkban 1-1 utasítást kell követnie a gyermeknek. Ezt a gyermek motiváltsága irányítja. Amint megszűnik az érdeklődése, újabb elvárások nélküli közös játék következik.